Roundup®PowerTurbo

Niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen onkruiden

Erkenningsnummer:
10096P/B
Actieve stof:
480 g/l glyfosaat
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup PowerTurbo : meer, zeker, schoon

  • Uitstekende formulering
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur al regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup PowerTurbo is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a..

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup PowerTurbo wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen /oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen /oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Verpakking:
15L
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® PowerTurbo is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Alle teelten

Onkruiden

- 1,5-7,5 l/ha tussen de rijen zonder de teelt te raken, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

- 2,5 - 4,13 l/ha/10 l spuitoplossing door aanstrijken,
1 toepassing.

Alle teeltenHoutige planten

45 ml/100 m²,
1 toepassing,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Alle teeltenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken
 

Alle teeltenJapanse duizendknoop,
Sachalinse duizendknoop,
Boheemse duizendknoop

6,75 - 7,5 l/ha,
1 toepassing,
door injectie onder de tweede knoop bij stengels van minstens 1,5 cm diameter.
De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m² en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de planten.

Bosuien

(lente-ui) 

(openlucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Gazons en grasvelden

(behalve gofterreinen) 

(openlucht) Onkruiden

3 - 5,25 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen,
1 toepassing
Golfterreinen

(openlucht) Onkruiden

3 - 5,25 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen,
1 toepassing

Grasland-weiland(openlucht) Onkruiden
3 - 5,25 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen,
1 toepassing.

Kerstsparren(openlucht) Onkruiden3-4,5 l/ha,
1 toepassing
Maïs

(behalve suikermaïs) 

(openlucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinen

Onkruiden

1,5-7,5 l/ha, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinen

Houtige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

Spoorwegen

Onkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

SpoorwegenHoutige planten

45 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Spoorwegen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

Suikerbieten(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Onkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, ook op stoppels, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten

45 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken

Uien

(Drooggeoogste) 

(openlucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Verharde permanent onbeteelde terreinen

Onkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Houtige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

Voederbieten(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Downloads

Roundup PowerTurbo
MSDS Roundup PowerTurbo
» Download (191 KB)
Etiket Roundup PowerTurbo
» Download (4.4 MB)
Copyright © Bayer AG