Presentaties Field Academy Water Protection

Bayer ForwardFarming is opgericht om innovatieve oplossingen voor een duurzamere landbouw te ontwikkelen en te demonsteren. Walk the Talk! We streven ernaar om de uitwisseling van landbouwkundige knowhow te verhogen, verbeteringen in de duurzame landbouw te tonen en de communicatie tussen de akkerbouwers en stakeholders te vergemakkelijken. Dit doen we op boerderij “Hof ten Bosch” in Huldenberg. Hier delen we onze kennis met stakeholders zoals akkerbouwers, agronomen, politici, overheidsambtenaren, mensen uit de voedselketen en consumenten.

Indien u hier meer over wilt weten, contacteer ons via dit formulier.

Hier vindt u de beknopte documentatie terug over de Water Academy:
Water Academy Inleiding
4,3 MB
Water Academy - Module 1 Puntvervuiling
2,7 MB
Water Academy - Module 2 Spuittechniek en Drift
2,1 MB
Water Academy - Module 3 Erosie en Afspoeling
2,9 MB