Roundup®++

Roundup ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
9856P/B
Actieve stof:
glyphosaat 360 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:
ROUNDUP ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleef-kruid, muur, varkensgras e.a.
Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. 

Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.  ROUNDUP ++ wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Drift moet ten allen tijde vermeden worden.

Weersomstandigheden  : Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting, geeft de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport naar wortels of rhizomen kan plaatsvinden. Een toepassing is niet aan te bevelen als er binnen 1 uur kans op regen bestaat of bij aanhoudende vorst.  
 
Verpakking:
20L
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® ++ is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

Na de recente wijziging van de erkenning moeten de toepassingen en dosissen nog worden bijgewerkt op onze site. 
Raadpleeg www.fytoweb.be voor meer informatie.