Roundup®++

Roundup ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
9856P/B
Actieve stof:
glyphosaat 360 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:
ROUNDUP ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleef-kruid, muur, varkensgras e.a.
Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. 

Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.  ROUNDUP ++ wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Drift moet ten allen tijde vermeden worden.

Weersomstandigheden  : Niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid tijdens de bespuiting, geeft de beste resultaten. Fel zonnig weer, met hoge temperaturen, veroorzaakt een te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor onvoldoende transport naar wortels of rhizomen kan plaatsvinden. Een toepassing is niet aan te bevelen als er binnen 1 uur kans op regen bestaat of bij aanhoudende vorst.  
 
Verpakking:
20L
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® ++ is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(open lucht) 
Onkruiden
2-4 l/ha, 1 toepassing 
Alle teeltenOnkruiden

- 2-6 l/ha tussen de rijen zonder de teelt te raken, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

- 3,3-5,5 l/ha/10 l spuitoplossing door aanstrijken, 1 toepassing.

Alle teeltenHoutige planten60 ml/100 m², 1 toepassing, aanstrijken of spuiten tot afvloeiing
Alle teeltenOpslag en scheuten 100 ml/5 l/100 m², aanstrijken 
Alle teeltenJapanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop9-10 l/ha, 1 toepassing, door injectie onder de tweede knoop bij stengels van minstens 1,5 cm diameter. De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m² en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de planten.
Bosuien(lente-ui)
(open lucht)   Onkruiden

2-4 l/ha, 1 toepassing
Gazons en grasvelden(behalve golfterreinen) 
Onkruiden
4 - 6 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing 
Golfterreinen(open lucht)
Onkruiden
4 - 6 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing 
Grasland-weiland(open lucht) 
Onkruiden
4-6 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing 
Maïs(behalve suikermaïs)
(open lucht)  Onkruiden
2-4 l/ha, 1 toepassing
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenOnkruiden

2-6 l/ha, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. 
 
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing 
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinen

Opslag en scheuten

100 ml/5 l/100 m², aanstrijken 
Suikerbieten(open lucht)   Onkruiden

2-4 l/ha, 1 toepassing 
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOnkruiden2-6 l/ha, plaatselijk behandeling, ook op stoppels, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. 
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing 
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOpslag en scheuten100 ml/5 l/100 m², aanstrijken 
Uien(drooggeoogste) 
(open lucht)   Onkruiden
2-4 l/ha, 1 toepassing 
Voederbieten(open lucht) 
Onkruiden
2-4 l/ha, 1 toepassing 

Downloads

Roundup ++
MSDS Roundup ++
» Download (214 KB)
Etiket Roundup ++
» Download (4.4 MB)
Copyright © Bayer AG