Roundup®PowerMax

Niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
10086P/B
Actieve stof:
Glyfosaat 480 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup PowerMax : meer, zeker, schoon

  • Uitstekende formulering dankzij het Transorb II systeem
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur al regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup PowerMax is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a.

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest.  Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup PowerMax wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Verpakking:
15 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Roundup® PowerMax is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Alle teeltenJapanse duizendknoop,
Sachalinse duizendknoop,
Boheemse duizendknoop
6,75 - 7,5 l/ha,
1 toepassing,
door injectie onder de tweede knoop bij stengels van minstens 1,5 cm diameter.
De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m² en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de planten.

Alle teeltenOpslag en scheuten75 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken 

Alle teeltenHoutige planten
45 ml/100 m²,
1 toepassing,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Alle teeltenOnkruiden

- 1,5-7,5 l/ha tussen de rijen zonder de teelt te raken, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

- 2,5 - 4,13 l/ha/10 l spuitoplossing door aanstrijken,
1 toepassing.

Bosuien(lente-ui)
(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Grasland-weiland(openlucht) Onkruiden
3 - 5,25 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen,
1 toepassing.

Kerstsparren(openlucht) Onkruiden3-4,5 l/ha,
1 toepassing
Maïs(behalve suikermaïs) 
(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenOnkruiden

1,5-7,5 l/ha, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenHoutige planten45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

SpoorwegenOnkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

SpoorwegenHoutige planten
45 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

SpoorwegenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

Suikerbieten(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOnkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, ook op stoppels, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten
45 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m²,
aanstrijken

Uien(Drooggeoogste)
(openlucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing
Verharde permanent onbeteelde terreinenOnkruiden

1,5-7,5 l/ha plaatselijk behandeling, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling,
1 toepassing.
Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.

Verharde permanent onbeteelde terreinenHoutige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Verharde permanent onbeteelde terreinenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken

Voederbieten(openlucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha,
1 toepassing

Downloads

Roundup PowerMax
MSDS Roundup PowerMax
» Download (191 KB)
Etiket Roundup PowerMax
» Download (734 KB)
Copyright © Bayer AG