Videl®

Selectief na-opkomst herbicide in maïs en suikermaïs ter bestrijding van éénjarige grassen en éénjarige dicotyle onkruiden.

Erkenningsnummer:
10429P/B
Actieve stof:
tembotrione 20 %
isoxadifen-ethyl (beschermstof) 10 %
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Eigenschappen:
Tembotrione is een inhibitor van de biosynthese van carotenoiden (HRAC group F2) en isoxadifen-ethyl is een beschermstof.
Verpakking:
2 kg (4 x 2 kg)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket
Handelsmerk:
Videl® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Maïs(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,5 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Suikermaïs(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,5 kg/ha
+ Actirob® B 1 l