Input®

Systemisch fungicide voor de behandeling van tarwe, winter- en zomergerst, triticale, spelt, haver, rogge en graszaadteelt.

Erkenningsnummer:
9719P/B
Actieve stof:
prothioconazole 160 g/l (16,30 %)
spiroxamine 300 g/l (30,55 %)
Formuleringstype:
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Input® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Graszaad(open lucht) kroonroest, zwarte roest, echte meeldauw, netvlekkenziekte1,25 l/ha
Haver(open lucht) oogvlekkenziekte, kroonroest, echte meeldauw1,25 l/ha
Rogge(open lucht) bruine roest, bladvlekkenziekte1,25 l/ha
Spelt(open lucht) oogvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, gele roest, bruine roest, echte meeldauw, fusarium, netvlekkenziekte1,25 l/ha
Triticale(open lucht) oogvlekkenziekte, bruine roest, gele roest, echte meeldauw, bladvlekkenziekte, fusarium1,25 l/ha
Wintergerst(open lucht) oogvlekkenziekte, netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, dwergroest, echte meeldauw1,25 l/ha
Wintertarwe(open lucht) oogvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, gele roest, bruine roest, echte meeldauw, fusarium, netvlekkenziekte1,25 l/ha
Zomergerst(open lucht) oogvlekkenziekte, netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, dwergroest, echte meeldauw1,25 l/ha
Zomertarwe(open lucht) oogvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, gele roest, bruine roest, echte meeldauw, fusarium, netvlekkenziekte1,25 l/ha