Gofor®

Vooropkomst herbicide ter bestrijding van éénjarige grasachtige onkruiden en tweezaadlobbige onkruiden in aardappelen.

Erkenningsnummer:
11129P/B
Actieve stof:
flufenacet 150 g/L
aclonifen 450 g/L
Formuleringstype:
Suspensieconcentraat (SC)
Verpakking:
10 L (2x10 L)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Gofor® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(open lucht) éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en éénjarige grassen2 L/ha
Aardappelpootgoed(open lucht) éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en éénjarige grassen2 L/ha

Downloads

Etiket Gofor
» Download (395 KB)
MSDS Gofor
» Download (305 KB)
Gofor Brochure NL
» Download (647 KB)