Roundup® Energy

Niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
9343P/B
Actieve stof:
450 g/l glyfosaat
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:
  • Roundup® Energy: uitstekende formulering
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup® Energy is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a..

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup® Energy wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden.

Verpakking:
5 l - 15 l - 200 l - 640 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® Energy is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(open lucht) Onkruiden
1,6-3,2 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Abrikozenbomen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Alle teelten

Onkruiden

- 1,6-3,2 l/ha plaatselijke bespuiting tussen de rijen zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt

- 2,65-4,4 l/10 l/ha aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenHoutige planten

50 ml/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenOpslag en scheuten

80 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teelten

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

7,2-8 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/teelt

Appelbomen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Bosuien

(lente-ui) 

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Druivelaars

(voor wijnproductie en tafeldruiven)
(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen struiken in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Gazons en grasvelden

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden

Golfterreinen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden

Grasland-weiland(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden

Kersen- en kriekenbomen(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie)
(open lucht) Onkruiden
1,6-3,2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden. Op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten.
1 toepassing/12 maanden
Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie)
(open lucht)
Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
1,6 l/ha, op ontwikkelde onkruiden. Op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten.
1 toepassing/12 maanden
Kweepeerbomen(open lucht) Onkruiden1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Mispelbomen(open lucht) Onkruiden1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,6 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Houtige planten

50 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing//12 maanden.
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Opslag en scheuten

80 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

7,2-8 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/12 maanden

Perenbomen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Perzik- en nectarinebomen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Pruimenbomen

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Spoorwegen

Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

SpoorwegenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,6 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

SpoorwegenHoutige planten

50 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Spoorwegen

Opslag en scheuten

80 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Spoorwegen

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

7,2-8 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/12 maanden

Suikerbieten(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,6 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten

50 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Opslag en scheuten

80 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

7,2-8 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/12 maanden

Uien

(drooggeoogste) 

(open lucht) Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Verharde permanent onbeteelde terreinen

Onkruiden

1,6-3,2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,6 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Houtige planten

50 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Opslag en scheuten

80 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

7,2-8 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/12 maanden

Voederbieten(open lucht) Onkruiden
1,6-3,2 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt