Caligula®

Fungicide voor de behandeling van aardappel en aardappelpootgood.

Erkenningsnummer:
11113P/B
Actieve stof:
fluopyram 125 g/l
prothioconazool  125 g/l
Formuleringstype:
Suspo-emulsie (SE)
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Caligula® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardappelen(open lucht) alternariarot0,5 l/ha, 
Max 3 toepassingen met een interval van minstens 10 dagen  

21 d.

Aardappelpootgoed(open lucht) alternariarot0,5 l/ha, 
Max 3 toepassingen met een interval van minstens 10 dagen  

21 d.

Downloads

Etiket Caligula
» Download (1.8 MB)
MSDS Caligula
» Download (326 KB)