Equip®

Selectief na-opkomst herbicide in mais tegen grassen en tweezaadlobbige onkruiden

Erkenningsnummer:
9395P/B
Actieve stof:
foramsulfuron 22,5 g/l (2,33%)
isoxadifen-ethyl (safener) 22,5 g/l (2,34%)
Formuleringstype:
Olie dispersie (OD)
Eigenschappen:
- Foramsulfuron is een sulfonylureumverbinding, die hoofdzakelijk door het blad en in mindere mate via de wortels wordt opgenomen. De groei van de onkruiden wordt verhinderd binnen enkele dagen na de toepassing. De werking wordt zichtbaar door verbleking van de onkruiden. Het onkruid wordt kort nadien bruin, om geleidelijk aan volledig af te sterven.
- Isoxadifen-ethyl: beschermstof (safener) verzekert de veiligheid voor behandelde maïs, door ervoor te zorgen dat de actieve stof in de te beschermen maïs snel wordt afgebroken.
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Equip® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Maïs(behalve suikermaïs)(open lucht) éénjarige en doorlevende grasachtige onkruiden en éénjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden2,66 l/ha