Privacyverklaring

Deze website (hierna de “Website“) wordt door Bayer CropScience SA-NV, Jan Emiel Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), België (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over de provider van de Website, verwijzen wij u naar onze imprint.

A. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen.

I. Onze Website gebruiken

1. Onze Website bezoeken

Wanneer u onze Website gebruikt, zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver verzenden. Dat gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie voor u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • verzonden gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem en surface

Om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen zullen wij die gegevens bovendien gedurende een beperkte periode opslaan, zodat we in geval van een daadwerkelijke onbevoegde toegang tot onze servers of een poging daartoe persoonsgegevens kunnen opsporen.

Gebruiksdoeleinden

De gegevens die wij verzamelen zal enkel worden gebruikt met als doel u gevraagde goederen of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij anders bepaald in de wet.Recht op toegang en correctie

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in onze systemen in te zien en aan te passen indien u denkt dat deze verouderd of incorrect zijn. U dient enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Recht op annulering

U heeft het recht om op elk moment in de toekomst uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Ook hiervoor dient u enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang het nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen verlenen of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders bepaald in de wet (bv. in verband met een lopend geschil).

2. Gebruik van Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde “Cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden bewaard via uw browser. Ze bewaren bepaalde informatie (bijv. uw voorkeurstaal of site instellingen) die door uw browser opnieuw naar ons kan worden doorgestuurd bij uw volgend bezoek aan onze website (afhankelijk van de levensduur van de Cookie).

We gebruiken twee categorieën Cookies: (1) Cookies vereist om technische redenen zonder dat de functionaliteit van onze website vermindert, en (2) Optionele Cookies:

1) Functionele Cookies

Naam Doel en inhoud Levensduur
ASP.NET_SessionID De anonieme identificatie van een sessie (websitebezoek) is enkel voor technische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke data verzameld. Duur van de sessie: de cookies worden verwijderd wanneer de browser gesloten wordt.
WPSLanguageCookie Het instellen van de taal is enkel voor technische doeleinden; om de taal te kunnen bepalen. 12 maanden
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Web analyse: deze cookies stellen ons in staat om uw websitegebruik te analyseren door een uniek en willekeurig gegenereerde ID aan uw toestel te geven waardoor we uw toestel herkennen bij uw volgend bezoek. 10 maanden
BCS_CROPSCIENCE_Analytics Het onthouden van beslissingen bij gebruik van optionele cookies: slaat uw beslissing om optionele cookies te accepteren of te weigeren op. Er wordt geen persoonlijke data verzameld in deze Cookie. 6 maanden


2) Optionele Cookies (‘uitgebreid’ genoemd)


We gebruiken geen Optionele Cookies zonder uw voorafgaandelijke toestemming. Bij uw eerste toegang tot onze website, zal u een informatieboodschap zien verschijnen die u vraagt om ons toestemming te geven voor het gebruik van Optionele Cookies.  Indien u toestemming geeft, zetten wij een Cookie op uw computer en zal u de informatieboodschap niet meer te zien krijgen tijdens de levensduur van de Cookie. Na deze periode, of indien u zelf de Cookie verwijdert, zal de informatieboodschap de volgende keer dat u onze website bezoekt opnieuw verschijnen en zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven.

U kunt uw toestemming over het gebruik van Optionele Cookies op elk ogenblik intrekken door de respectievelijke optie aan te passen in bovenstaande tabel. Het spreekt voor zich dat u onze website eveneens kan gebruiken zonder Cookies (inclusief Cookies om technische redenen). In uw browser kunt u op elk moment het gebruik van Cookies begrenzen of uitschakelen. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

3. Web analyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Op basis van uw voorafgaandelijke toestemming zal Google uw gebruik van onze website namens ons analyseren. Met deze doelstelling gebruiken we, onder andere, de Cookies zoals gedetailleerd beschreven in bovenvermelde tabel. De informatie die door Google verzameld wordt in verband met uw gebruik van onze website (bv. de referentie URL welke van onze websites u bezoekt, uw browser type, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt doorgegeven aan een Google server in de VS, waar het wordt opgeslagen en geanalyseerd en waar de respectievelijke resultaten vervolgens aan ons in anonieme vorm beschikbaar worden gesteld.  Gedurende dit proces zullen uw gebruikersgegevens niet worden verbonden aan uw volledige IP adres. Op onze website hebben we een IP anonimiseerfunctie geactiveerd, aangeboden door Google, zodanig dat de laatste 8 karakters (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP adres worden verwijderd. Bovendien is Google gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Bescherming, welke voldoende gegevensbescherming garandeert met betrekking tot de gegevensverwerking door Google in de VS.

U kan uw toestemming tot het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken door middel van het downloaden en installeren van een Browser Plugin, aangeboden door Google of door uw toestemming in de bovenstaande tabel te beheren, waarbij een opt-out Cookie zal worden geactiveerd. Beide opties zullen het gebruik van webanalyse enkel voorkomen indien u de browser gebruikt waarop u de plugin heeft geïnstalleerd of indien u uw opt-out Cookie niet heeft verwijderd.

Voor bijkomende informatie over Google Analytics, refereren we graag naar de Google Analytics Servicevoorwaarden, de Google Analytics Beveiligings- en Privacyprincipes, en het Privacybeleid van Google.

4. Gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die u terugvindt op onze Website. In het bijzonder kunt u ons de volgende informatie verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanhef
 • website
 • land

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke verzoek.

5. Inschrijving voor onze nieuwsbrief

U kunt u op onze Website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien u daarvoor vooraf toestemming geeft, zullen we het e-mailadres dat u opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Als u een gepersonaliseerde nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u ons geheel vrijwillig de volgende extra informatie verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • de onderwerpen waarover u informatie wenst te ontvangen
 • e-mail
 • beroepscategorie

Om in te schrijven voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Nadat u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief op onze Website, zullen we u een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we uw bevestiging vragen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, zal deze automatisch worden verwijderd. Om elk misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden, zullen we uw inschrijving en bevestiging loggen, waarbij we het IP-adres dat u gebruikt bij uw inschrijving, het tijdstip van uw inschrijving en de bevestiging, de door ons verzonden berichten met betrekking tot uw inschrijving en de tekst van uw inschrijving en bevestiging opslaan.
U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief nog verder te ontvangen steeds met toekomstige werking intrekken. Om kennis te geven van uw verzoek tot uitschrijving kunt u gebruikmaken van de desbetreffende link die in alle nieuwsbrieven is opgenomen of de link op onze website.

6. Externe diensten of content op onze Website

Wij nemen diensten en/of content van derden op onze Website op. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of wanneer content van derden wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder.

De desbetreffende aanbieder van de diensten of content kan uw gegevens ook verwerken voor eigen bijkomende doeleinden. Voor zover wij weten, hebben we de diensten en content van aanbieders van wie bekend is dat ze gegevens voor eigen doeleinden verwerken, aldus geconfigureerd dat ofwel elke communicatie buiten het kader van de voorstelling van hun diensten of content op onze Website wordt geblokkeerd, of dat de communicatie enkel plaatsvindt wanneer u er actief voor gekozen hebt de desbetreffende dienst te gebruiken. Omdat we echter geen controle hebben over gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie geven met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw gegevens.

Voor meer informatie met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u de privacyverklaringen van de aanbieders raadplegen, van wie we diensten en/of content opnemen en die in die context verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens. Zie de links in de tabel op de cookiepagina. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen; onze Website heeft daar geen invloed op:

II. Overdracht van gegevens voor verwerking door derden

Voor de verwerking van uw gegevens zullen we tot op zekere hoogte een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

III. Verwerking van gegevens buiten de EU/EER

Uw gegevens zullen ook gedeeltelijk worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), die een lager gegevensbeschermingsniveau kunnen hebben dan de landen die daarbinnen liggen. In die gevallen zullen we ervoor zorgen dat voor uw gegevens in een voldoende hoog beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractpartners, of zullen we uw specifieke toestemming vragen voor dergelijke verwerking.

B. Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke gegevensprivacywetgeving beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
 • Recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, het openbare belang, of profiling, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gewettigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of het uitoefenen van of het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, met toekomstige werking. Gelieve voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken te raadplegen die de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming beschrijven.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag dan te richten tot de hieronder vermelde contactpersoon.

C. Contactpersoon

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Data Protection Officer van ons bedrijf op het volgende adres:

Data Protection Officer
Bayer CropScience SA-NV
Jan Emiel Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen), België

dataprivacy.belux@bayer.com

D. Wijziging van Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze Website. Daarom raden wij u aan de Website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.