Forward Farm

Bayer ForwardFarming: Duurzame landbouw in de praktijk

Het Bayer ForwardFarming-concept werd opgericht in België om de oplossingen van Bayer voor een duurzamere landbouw te demonstreren. Geselecteerde landbouwbedrijven zoals de Bayer ForwardFarm Hof ten Bosch in Huldenberg zijn kennisplatforms die de mogelijkheid bieden om expertise en verwezenlijkingen met alle stakeholders in de waardeketen van de landbouw te delen - landbouwers, agronomen, de voedselketen, academici, politici, overheidsambtenaren, consumenten, enz. Bayer ForwardFarming streeft ernaar om de uitwisseling van landbouwkundige knowhow te verhogen, verbeteringen in de duurzame landbouw in de verf te zetten, en de communicatie tussen landbouwers en al die stakeholders te vergemakkelijken

Sinds 2016 is de Bayer ForwardFarm erkend als opleiding voor de fytolicentie (Vlaanderen).
In 2016 en 2017 organiseerden we de Water Protection Training die 3 thema’s omvatte:
1. Puntvervuiling (vul- en spoelplaats, reinigingstechnieken, verwerking rest- en spoelwater)
2. Spuittechnologie (spuittoestellen en afstelling, bufferzones, technologie)
3. Bodemerosie en afspoeling (diagnose, erosiebeperkende maatregelen)

Gedurende de laatste 2 jaar hebben 6762 landbouwers deze opleiding op de Bayer ForwardFarm of op een andere locatie gevolgd.
Bovendien telden we in 2017 nog meer dan 2600 extra bezoekers aan de Bayer ForwardFarm waar naast de bescherming van het oppervlaktewater ook andere maatregelen ivm duurzaamheid belicht werden.

Maar er is meer!

  • NIEUW : vanaf 2017 telen we 9 ha koolzaad.
  • Verderzetting van de leerstoel Bayer ForwardFarming met UGent in verband met digitale landbouw en biodiversiteit.
  • Demonstratie van vergroeningsmaatregelen.
  • Aandacht voor meer voedsel voor bijen dankzij de bijenkasten in een bij-vriendelijke omgeving.
  • Nut van gerichte gewasbescherming in verschillende teelten.
  • Demonstratie van erosiebeperkende maatregelen in aardappelen.
  • Onderzoek naar meerwaarde van bestuivers en andere nuttige insecten in fruitteelt door integratie van verschillende technieken.
  • High-tech plaagmonitoring en controle in fruitteelt.

Wilt u meer info of heeft u interesse, contacteer ons dan via info@bayercropscience.com

Waarom is de Bayer ForwardFarm belangrijk?

Vandaag de dag worden landbouwers in België, Europa en over heel de wereld geconfronteerd met complexe uitdagingen - de noodzaak om de landbouwproductiviteit op een duurzame manier te verhogen, de landbouwactiviteiten aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden, de bodem en het water optimaal te beheren, de biodiversiteit op hun landbouwgrond in stand te houden en te voldoen aan de toenemende vraag van de voedselketen en de consument. Bij Bayer zijn we ervan overtuigd dat een holistische aanpak van een meer duurzame landbouw en de mogelijkheid tot een constante kennisdeling tussen alle stakeholders in de waardeketen de beste manier is om die uitdagingen aan te gaan.

In lijn met de missie van Bayer “Science For A Better Life” engageert Bayer CropScience zich om innovatieve oplossingen te bieden die de duurzame landbouw verder bevorderen. In de praktijk komt dat erop neer dat we klantgerichte oplossingen ontwikkelen om de oogst te beschermen, de gewasopbrengsten te verhogen, een goede kwaliteit te garanderen en de gezondheid van mens en milieu te beschermen. Met de oplossingen van Bayer CropScience voor een duurzamere landbouw combineren landbouwers hun economische succes met een verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de maatschappij.

Samenwerken om de globale voedselveiligheid te garanderen

De uitdagingen op het vlak van voedselveiligheid voor een groeiende wereldbevolking zijn duidelijk. Maar waar vinden we de antwoorden? Als een van de meest toonaangevende gewaswetenschapsbedrijven ter wereld op het vlak van zaden, gewasbeschermende en niet-landbouwgebonden ongediertebestrijding, ondersteunen we landbouwers in België en over de hele wereld met geïntegreerde oplossingen die speciaal ontworpen zijn om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar kwalitatief hoogstaand voedsel en dierenvoer, vezels en hernieuwbare grondstoffen. Onze experts helpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om door middel van geavanceerde landbouwpraktijken over de hele wereld duurzame voedselvoorraden te garanderen en om de uitwisseling van knowhow tussen de landbouwers en alle stakeholders te vergemakkelijken. Daarvoor staat Bayer ForwardFarming.