Roundup®Ultra

Niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
8504P/B
Actieve stof:
glyfosaat 360 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup® Ultra is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaverwikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van ziekten /insectenvraat of van modder. Het effect op onkruiden die aan droogte lijden kan tegenvallen.

Roundup® Ultra wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Roundup® Ultra kan ook gebruikt worden voor behandeling van stobben. Overwaaien moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus en Pardosa spp.

Roundup® Ultra biedt een goede oplossing ter beheersing van Japanse duizendknoop (Fallopia spp.). Staminjectie op bloeiende stengels vanaf de late zomer tot oktober wordt hierbij aangewezen voor het beste resultaat.

Verpakking:
5L
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® Ultra is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Alle teeltenOnkruiden- 2-10 l/ha tussen de rijen zonder de teelt te raken, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.
- 3,3-5,5 l /ha/10 l spuitoplossing door aanstrijken, 1 toepassing.
Alle teeltenHoutige planten
60 ml/100 m², 1 toepassing, aanstrijken of spuiten tot afvloeiing  
Alle teeltenOpslag en scheuten1 l/5 l/100 m², aanstrijken
Alle teeltenJapanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop9-10 l/ha, 1-2 toepassingen, door injectie onder de tweede knoop bij stengels van minstens 1,5 cm diameter. De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m² en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de planten.
Gazons en grasvelden(behalve golfterreinen) (open lucht) 
Onkruiden
4 - 7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing
Golfterreinen(open lucht) Onkruiden4 - 7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing
Grasland-weiland(open lucht) Onkruiden4 - 7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen, 1 toepassing
Kerstsparren(open lucht) Onkruiden
4-6 l/ha, 1 toepassing
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenOnkruiden2-10 l/ha, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenOpslag en scheuten1 l/5 l/100 m², aanstrijken
Niet verharde-permanent-onbeteelde-terreinenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing
SpoorwegenOnkruiden2-10 l/ha, plaatselijke toepassing afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.
SpoorwegenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing
SpoorwegenOpslag en scheuten1 l/5 l/100 m², aanstrijken
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOnkruiden- 2-10 l/ha, plaatselijk behandeling, ook op stoppels, afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd. 
- 3,3-5,5 l/ha/10 l spuitoplossing door aanstrijken, 1 toepassing.
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOpslag en scheuten1 l/5 l/100 m², aanstrijken
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing
Verharde permanent onbeteelde terreinenOnkruiden2-10 l/ha, plaatselijke toepassing afhankelijk van de te bestrijden onkruiden en hun ontwikkeling, 1 toepassing. Paardestaart is slechts gedeeltelijk vernietigd.
Verharde permanent onbeteelde terreinenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing
Verharde permanent onbeteelde terreinenOpslag en scheuten1 l/5 l/100 m², aanstrijken

Downloads

Roundup Ultra
MSDS Roundup Ultra
» Download (187 KB)
Etiket Roundup Ultra
» Download (3.4 MB)
Copyright © Bayer AG