ForwardFarming


Concept

Innovatieve geavanceerde landbouwoplossingen » meer

Hof ten Bosch

Aardappelbedrijf Hof ten Bosch: Productiviteit verhogen en biodiversiteit in stand houden » meer

Lopende projecten

Neem hier een kijkje en ontdek de voornaamste activiteiten in verband met duurzaamheid, die op dit moment op Hof ten Bosch uitgevoerd worden. » meer

Geïntegreerde teeltoplossing

Duurzaamheid in een succesvol aardappelbedrijf continu verbeteren » meer

Gewasbescherming

Duurzaam ziekte- en resistentiemanagement » meer

Proactief beheer

De gezondheid van de landbouwer en het milieu beschermen » meer

Diensten

Knowhow en steun voor duurzame landbouw » meer

Partnerships

Partnerships voor duurzame landbouw » meer

Water Academy

Hier vindt u de presentaties terug die gebruikt worden tijdens de Water Academy. » meer

Copyright © Bayer AG