InFinito®

Fungicide ter bestrijding van de aardappelplaag in aardappelen en pootaardappelen, ter bestrijding van valse meeldauw in spinazie, postelein en warmoes, ter bestrijding van papiervlekkenziekte in prei en bosuien en ter bestrijding van valse meeldauw en witte roest in sluitkool, bloemkool, broccoli, spruitkool, boerenkool, Chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, radijs, rammenas, rettich en koolrabi.

Erkenningsnummer:
9650P/B
Actieve stof:
fluopicolide 62,5 g/l (5,53% w/w)
propamocarb 625 g/l (55,3 % w/w)
Formuleringstype:
Suspensie concentraat (SC)
Verpakking:
10 l (2 x 10 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
InFinito® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardappelen(open lucht) aardappelplaag1,2 - 1,6 l/ha
zie etiket

7 d

Aardappelpootgoed(open lucht) aardappelplaag1,2 - 1,6 l/ha
zie etiket

7 d

Ajuinen** (drooggeoogst)(open lucht) valse meeldauw1,6 l/ha
7 d
Bieslook** (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht) valse meeldauw1,6 l/ha
7 d
Bloemkoolvalse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Boerenkool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Broccoli(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Chinese kool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Knoflook** (open lucht) valse meeldauw1,6 l/ha
7 d
Koolrabi(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Paksoi(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Prei(open lucht) papiervlekkenziekte1,6 l/ha

14 d

Radijs(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha
14 d
Rammenas(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha
14 d
Rode kool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Savooikool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Slavalse meeldauw1,6 l/ha

21 d

Spinazievalse meeldauw1,6 l/ha

14 d

Spitskool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Spruitkool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

Warmoes(open lucht) valse meeldauw1,6 l/ha

14 d

Witte kool(open lucht) valse meeldauw, witte roest1,6 l/ha

14 d

** GEBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van InFinito® in deze teelt(en) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Downloads

Etiket Infinito
» Download (330 KB)
MSDS Infinito
» Download (256 KB)
Copyright © Bayer AG