Persoonlijke bescherming

Selecteer uw product, situatie en toepassingswijze en u krijgt met Bayer DressCode snel een beschermingsadvies op maat.
Handelingen met gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden uitgevoerd door personen die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).
Copyright © Bayer AG