Sigma® Flex

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, triticale en spelt ter bestrijding van grassen en tweezaadlobbige onkruiden.

Erkenningsnummer:
10623P/B
Actieve stof:
mesosulfuron-methyl 4,5%
propoxycarbazone-natrium 6,75%
mefenpyr-diethyl 9% (beschermstof)
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Verpakking:
1,5 kg (4 x 1,5 kg)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Sigma® Flex is een gedeponeerd handelsmerk van Bayer

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Rogge(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Spelt(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Spelt(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Triticale(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Triticale(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Zomertarwe(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l

Downloads

MSDS Sigma Flex
» Download (226 KB)
Etiket Sigma Flex
» Download (3.6 MB)
Copyright © Bayer AG