Roundup®Ultra

Niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
8504P/B
Actieve stof:
glyfosaat 360 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup® Ultra is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaverwikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van ziekten /insectenvraat of van modder. Het effect op onkruiden die aan droogte lijden kan tegenvallen.

Roundup® Ultra wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Roundup® Ultra kan ook gebruikt worden voor behandeling van stobben. Overwaaien moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus en Pardosa spp.

Roundup® Ultra biedt een goede oplossing ter beheersing van Japanse duizendknoop (Fallopia spp.). Staminjectie op bloeiende stengels vanaf de late zomer tot oktober wordt hierbij aangewezen voor het beste resultaat.

Verpakking:
5 l (4 x 5 l) - 640 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® Ultra is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

Na de recente wijziging van de erkenning moeten de toepassingen en dosissen nog worden bijgewerkt op onze site. 
Raadpleeg www.fytoweb.be voor meer informatie.