Othello®

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, triticale en spelt tegen éénjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden

Erkenningsnummer:
9873P/B
Actieve stof:
mesosulfuron-methyl 7,5 g/l
iodosulfuron-methyl-natrium 2,5 g/l
diflufenican 50 g/l
mefenpyr-diethyl (beschermstof) 22,5 g/l
Formuleringstype:
Olie dispersie (OD)
Eigenschappen:
- Mesosulfuron-methyl en iodosulfuron-methyl-natrium zijn sulfonylureumverbindingen. Deze actieve stoffen worden hoofdzakelijk langs het blad opgenomen en in mindere mate via de wortels. De groei van de onkruiden wordt gestopt binnen enkele dagen na de toepassing. De werking wordt zichtbaar door verbleking van de onkruiden. Het onkruid wordt kort nadien bruin, om geleidelijk aan volledig te verdwijnen (na 4-6 weken).
- Mefenpyr-diethyl: beschermstof (safener) verzekert de veiligheid voor de behandelde wintertarwe, zomertarwe, rogge, spelt en triticale door ervoor te zorgen dat de actieve stoffen in het behandelde graangewas snel worden afgebroken.
- Diflufenican heeft een contactwerking op jonge onkruiden en heeft een nawerking op kiemende onkruiden en dit door de remming van de synthese van de carotenoïden.
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Othello® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Rogge(winterrogge)(open lucht) gevoelige duist, gevoelige windhalm, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden1,2 l/ha
Spelt(open lucht) gevoelige duist, gevoelige windhalm, éénjarige tweezaadlobige onkruiden en moeilijk te bestrijden duist, minder gevoelige windhalm, straatgras, raaigras1,2 - 2 l/ha
zie etiket
Triticale(open lucht) gevoelige duist, gevoelige windhalm, éénjarige tweezaadlobige onkruiden en moeilijk te bestrijden duist, minder gevoelige windhalm, straatgras, raaigras1,2 - 2 l/ha
zie etiket
Wintertarwe(open lucht) gevoelige duist, gevoelige windhalm, éénjarige tweezaadlobige onkruiden en moeilijk te bestrijden duist, minder gevoelige windhalm, straatgras, raaigras1,2 - 2 l/ha
zie etiket
Zomertarweduist (gevoelig voor FOP's), gevoelige windhalm, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden1,2 l/ha

Downloads

Etiket Othello
» Download (166 KB)
MSDS Othello
» Download (350 KB)