Luna® Experience

Fungicide voor teelten van appels, peren, kersen, krieken, pruimen, abrikozen, perziken en druiven.

Erkenningsnummer:
10432P/B
Actieve stof:
fluopyram 200 g/l (17,7 %)
tebuconazool 200 g/l (17,7 %)
Formuleringstype:
Suspensie concentraat (SC)
Eigenschappen:
Fungicide met translaminaire en systemische eigenschappen. De actieve stof fluopyram wordt door het xyleem vervoerd.
Fluopyram behoort tot een nieuwe subgroep van de chemische familie van de succinate-dehydrogenase inhibitors (SDHI).
Fluopyram werkt op verschillende stadia van het infectieproces van de pathogene schimmel: op de sporenkieming, de sporenkiembuisontwikkeling, op het mycelium en op de sporulatie.
Fluopyram inhibeert de mitochondriale ademhaling door het verstoren van het electronentransport in de cellulaire ademhaling.
Tebuconazole behoort tot de triazolen en kenmerkt zich door zijn snelle opname door de bladeren en nadien een trage en regelmatige verspreiding in het gewas.
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Luna® Experience is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Appels(open lucht) echte meeldauw, schurft, kanker, vruchtrot, gloeosporiumrot, grauwe schimmel, zachtrot, alternaria, neusrot0,5 l/ha haag
14 d
Druiven(open lucht) echte meeldauw, zwartrot0,33 l/ha haag
28 d
Kersen(open lucht) vruchtrot, tak- en bloesemsterfte, bladvlekkenziekte, hagelschotziekte0,4 l/ha haag
7 d
Krieken(open lucht) vruchtrot, tak- en bloesemsterfte, bladvlekkenziekte, hagelschotziekte0,4 l/ha haag
7 d
Peren(open lucht) echte meeldauw, schurft, kanker, vruchtrot, zwartvruchtrot, gloeosporiumrot, grauwe schimmel, zachtrot, alternaria, neusrot0,5 l/ha haag
14 d
Perziken(open lucht) vruchtrot, tak- en bloesemsterfte, bladvlekkenziekte, hagelschotziekte0,4 l/ha haag
7 d
Pruimen(open lucht) vruchtrot, tak- en bloesemsterfte, bladvlekkenziekte, hagelschotziekte0,4 l/ha haag
7 d

Downloads

Etiket Luna Experience
» Download (158 KB)
MSDS Luna Experience
» Download (305 KB)