Privacyverklaring

Bayer is er zich van bewust dat de beveiliging van uw privé informatie bij het gebruik van onze website een belangrijke bezorgdheid is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij u informeren over welke data wij bijhouden en welke vernietigd wordt.  Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over onze veiligheidsmaatregelen.

Verzamelen van gegevens

U kan onze website gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is geen voorwaarde voor het gebruik van onze site, behalve indien nodig voor het leveren van goederen of diensten op uw verzoek.  Wanneer u onze website gebruikt, kan er data worden opgeslagen voor verschillende beveiligingsdoeleinden. Deze data kan onder meer zijn: de naam van uw Internet service provider, de website die u gebruikt om naar onze site te linken, de websites die u bezoekt vanuit onze website en uw IP adres. Deze gegevens kunnen mogelijk leiden naar uw identificatie, maar worden hier niet voor gebruikt. We gebruiken de gegevens af en toe voor statistische doeleinden, maar behouden hierbij de anonimiteit van iedere gebruiker zodat  de persoon niet kan worden geïdentificeerd.  In gevallen wanneer persoonlijke gegevens aan derden beschikbaar worden gesteld om door u gevraagde producten of diensten te leveren, of voor andere door u goedgekeurde doeleinden, vertrouwen wij op technische en organisatorische middelen om te verzekeren dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbeveiliging wordt gevolgd.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens enkel indien u ze ons beschikbaar stelt, door middel van registratie, invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling van goederen of diensten, vragen of verzoeken over bestelde materialen, of in gelijksoortige situaties wanneer u ervoor heeft gekozen om deze informatie ter beschikking te stellen.

De database en haar inhoud blijft binnen ons bedrijf en bij bewerkers  of servers die namens ons werkzaam zijn en binnen onze verantwoordelijkheid vallen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven door ons of door onze agenten voor gebruik door derden in welke vorm dan ook, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

We behouden controle op en verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt. Een gedeelte van deze gegevens wordt mogelijk bewaard en verwerkt in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de regelgeving inzake gegevensbescherming anders is dan in het rechtsgebied waar u woont. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat de nodige maatregelen zijn getroffen zodat de bewerker in dat land beveiligingsmaatregelen neemt die gelijkwaardig zijn aan diegenen die van toepassing zouden zijn in het land waar u woont.

Gebruiksdoeleinden

De gegevens die wij verzamelen zal enkel worden gebruikt met als doel u gevraagde goederen of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij anders bepaald in de wet.Recht op toegang en correctie

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in onze systemen in te zien en aan te passen indien u denkt dat deze verouderd of incorrect zijn. U dient enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Recht op annulering

U heeft het recht om op elk moment in de toekomst uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Ook hiervoor dient u enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang het nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen verlenen of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders bepaald in de wet (bv. in verband met een lopend geschil).

Gebruik van Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde “Cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden bewaard via uw browser. Ze bewaren bepaalde informatie (bijv. uw voorkeurstaal of site instellingen) die door uw browser opnieuw naar ons kan worden doorgestuurd bij uw volgend bezoek aan onze website (afhankelijk van de levensduur van de Cookie).

We gebruiken twee categorieën Cookies: (1) Cookies vereist om technische redenen zonder dat de functionaliteit van onze website vermindert, en (2) Optionele Cookies:

1) Functionele Cookies

Naam Doel en inhoud Levensduur
ASP.NET_SessionID De anonieme identificatie van een sessie (websitebezoek) is enkel voor technische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke data verzameld. Duur van de sessie: de cookies worden verwijderd wanneer de browser gesloten wordt.
WPSLanguageCookie Het instellen van de taal is enkel voor technische doeleinden; om de taal te kunnen bepalen. 12 maanden
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Web analyse: deze cookies stellen ons in staat om uw websitegebruik te analyseren door een uniek en willekeurig gegenereerde ID aan uw toestel te geven waardoor we uw toestel herkennen bij uw volgend bezoek. 10 maanden
BCS_CROPSCIENCE_Analytics Het onthouden van beslissingen bij gebruik van optionele cookies: slaat uw beslissing om optionele cookies te accepteren of te weigeren op. Er wordt geen persoonlijke data verzameld in deze Cookie. 6 maanden


2) Optionele Cookies (‘uitgebreid’ genoemd)


Naam

Doel en inhoud

Levensduur

AT Internet Analytics
Webanalyse
Deze Cookies stellen ons in staat om uw websitegebruik te analyseren door een uniek en willekeurig gegenereerd ID aan uw toestel te geven waardoor we uw toestel herkennen bij uw volgend bezoek.
Provider: AT Internet
6 maanden
Google Tag Manager
Webanalyse
Deze Cookies stellen ons in staat om uw websitegebruik te analyseren door een uniek en willekeurig gegenereerd ID aan uw toestel te geven waardoor we uw toestel herkennen bij uw volgend bezoek.
Provider: Google Inc.
6 maanden

We gebruiken geen Optionele Cookies zonder uw voorafgaandelijke toestemming. Bij uw eerste toegang tot onze website, zal u een informatieboodschap zien verschijnen die u vraagt om ons toestemming te geven voor het gebruik van Optionele Cookies.  Indien u toestemming geeft, zetten wij een Cookie op uw computer en zal u de informatieboodschap niet meer te zien krijgen tijdens de levensduur van de Cookie. Na deze periode, of indien u zelf de Cookie verwijdert, zal de informatieboodschap de volgende keer dat u onze website bezoekt opnieuw verschijnen en zal u opnieuw gevraagd worden om toestemming te geven.

U kunt uw toestemming over het gebruik van Optionele Cookies op elk ogenblik intrekken door de respectievelijke optie aan te passen in bovenstaande tabel. Het spreekt voor zich dat u onze website eveneens kan gebruiken zonder Cookies (inclusief Cookies om technische redenen). In uw browser kunt u op elk moment het gebruik van Cookies begrenzen of uitschakelen. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Web analyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Op basis van uw voorafgaandelijke toestemming zal Google uw gebruik van onze website namens ons analyseren. Met deze doelstelling gebruiken we, onder andere, de Cookies zoals gedetailleerd beschreven in bovenvermelde tabel. De informatie die door Google verzameld wordt in verband met uw gebruik van onze website (bv. de referentie URL welke van onze websites u bezoekt, uw browser type, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt doorgegeven aan een Google server in de VS, waar het wordt opgeslagen en geanalyseerd en waar de respectievelijke resultaten vervolgens aan ons in anonieme vorm beschikbaar worden gesteld.  Gedurende dit proces zullen uw gebruikersgegevens niet worden verbonden aan uw volledige IP adres. Op onze website hebben we een IP anonimiseerfunctie geactiveerd, aangeboden door Google, zodanig dat de laatste 8 karakters (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP adres worden verwijderd. Bovendien is Google gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Bescherming, welke voldoende gegevensbescherming garandeert met betrekking tot de gegevensverwerking door Google in de VS.

U kan uw toestemming tot het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken door middel van het downloaden en installeren van een Browser Plugin, aangeboden door Google of door uw toestemming in de bovenstaande tabel te beheren, waarbij een opt-out Cookie zal worden geactiveerd. Beide opties zullen het gebruik van webanalyse enkel voorkomen indien u de browser gebruikt waarop u de plugin heeft geïnstalleerd of indien u uw opt-out Cookie niet heeft verwijderd.

Voor bijkomende informatie over Google Analytics, refereren we graag naar de Google Analytics Servicevoorwaarden, de Google Analytics Beveiligings- en Privacyprincipes, en het Privacybeleid van Google.

Beveiliging

Bayer gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-geautoriseerde personen. Persoonsgegevens die door u aan Bayer zijn overgedragen worden via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Kinderen

Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om, op aanvraag, de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

Contacten

Als u problemen, vragen of ideeën heeft, neemt u dan contact op met een van de volgende personen:

Benelux Data Privacy Manager

Nathalie Poupaert

J.E. Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen), Belgium

Tel:         +32 2 535 64 85

E-mail : dataprivacy.belux@bayer.com

Corporate Data Protection Officer of Bayer AG

Eva Gardyan-Eisenlohr

51368 Leverkusen, Germany

Phone: +49 (0) 214 30 468 16924

Contact

Copyright © Bayer AG