Aardappelbedrijf Hof ten Bosch: Productiviteit verhogen en biodiversiteit in stand houden

Jan en Josse Peeters zijn de eigenaars van een landbouwbedrijf van 100 hectare en pachten een extra 40 hectare in Huldenberg vlakbij Brussel, de hoofdstad van België. Hof ten Bosch is al sinds 1890 in handen van de familie Peeters. In 1980 namen Jan en Josse Peeters het landbouwbedrijf over. Ze telen aardappelen voor de chipsindustrie, alsook tarwe, maïs en suikerbieten. Daarnaast telen ze 3 hectare peren die ze vooral op het bedrijf rechtstreeks aan de klant verkopen. Hof ten Bosch is gezegend met een vruchtbare bodem en geniet een gematigde hoeveelheid regen.

Het duurzame landbouwmodel

Dit is wat Jan en Josse Peeters over hun landbouwbedrijf te zeggen hebben: "Als Bayer ForwardFarm tonen we hoe we onze landbouwactiviteiten combineren met onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de biodiversiteit op ons bedrijf. Ons landbouwbedrijf is een plaats waar we een open dialoog willen voeren over onze bijdrage tot duurzame en productieve landbouw, vandaag en in de toekomst. We stellen onze visies, meningen en oplossingen voor aan verschillende stakeholders. We staan open voor verschillende meningen en zijn op zoek naar partnerships om de krachten te bundelen. Alhoewel elk gewas zijn specifieke uitdagingen heeft, hebben we de mogelijkheid om nieuwe ideeën en technieken te introduceren en garanderen we de toepasbaarheid en haalbaarheid van nieuwe oplossingen door ze te testen. Een belangrijke reden waarom Bayer CropScience en wijzelf een goede match zijn, is ons gedeelde geloof in een goede balans: de productiviteit verhogen én de biodiversiteit beschermen of verbeteren en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij niet uit de weg gaan. Alle maatregelen die we op het bedrijf implementeren, moeten economisch leefbaar zijn.
“Voor ons gaat het niet alleen om het geld. Er moet een balans zijn tussen het verhogen van de productiviteit, waarbij de biodiversiteit wordt beschermd of verbeterd, én het nakomen van onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. En alle maatregelen die we implementeren, moeten economisch leefbaar zijn.”

Jan en Josse Peeters

Bereikte resultaten op Hof ten Bosch
  • Gemiddelde opbrengst van 45-50 ton/ha chipsaardappelen van topkwaliteit in de laatste drie jaar
  • Laag opslagverlies van <1 % per maand dankzij de uitstekende kwaliteit van de aardappelen
  • 4 % besparing op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen door GPS-navigatie
  • Bodemvruchtbaarheid blijft behouden en bodemerosie wordt beperkt door gewasrotatie en gebruik van erosiebeperkende maatregelen zoals de erosieploeg en het aanleggen van drempeltjes
  • Hoge opbrengst en uitstekende kwaliteit door een efficiënt ziektebeheersprogramma dat aan de weersomstandigheden wordt aangepast en het implementeren van een adviserend beslissingssysteem
  • Minder oppervlakte-erosie en -drift door maatregelen zoals niet-kerende grondbewerkingen en het aanbrengen van drempeltjes en het gebruik van luchtmengdoppen met drift reducerende eigenschappen tijdens het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij lage windsnelheden
  • Beperkte blootstelling van de gebruiker aan gewasbeschermingsmiddelen door toediening via gesloten systemen 
  • Afvalwater wordt in een gesloten systeem verzameld en met PHYTOBAC-technologie verwerkt