Biscaya® 240 OD

Systemisch insecticide voor aardappelen, aardappelpootgoedteelt, koolzaad, voedererwten, drooggeoogste erwten zonder peul en groengeoogste erwten met of zonder peul, wortelen en pastinaak.

Erkenningsnummer:
9545P/B
Actieve stof:
thiacloprid 240 g/l (23%)
Formuleringstype:
Olie Dispersie (OD)
Eigenschappen:
- Maag- en contactinsecticide. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten.
- Systemische werking.
- Zeer lange werkingsduur.
Verpakking:
3 l (4 x 3 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Biscaya® 240 OD is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardappelen(open lucht) bladluizen0,4 l/ha

14 d

Aardappelpootgoed(open lucht) bladluizen0,4 l/ha

14 d

Erwten(groengeoogst, met en zonder peul)(open lucht) bladluizen0,4 l/ha

7 d

Erwten(drooggeoogst, zonder peul)(open lucht) bladluizen0,4 l/ha

7 d

Koolzaad(open lucht) koolzaadglanskever0,3 l/ha 
Pastinaakbladluizen0,4 l/ha

7 d

Voedererwten(drooggeoogst)(open lucht) bladluizen0,4 l/ha

7 d

Wortelenbladluizen0,4 l/ha

7 d

Downloads

Etiket Biscaya
» Download (4.1 MB)
MSDS Biscaya
» Download (257 KB)
Copyright © Bayer AG