Select® Prim

Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van onkruidgrassen in bieten, aardappelen, pootaardappelteeld, winterkoolzaad, wortelen, pastinaak, knolselder, wortelpetersilie, schorseneren, uien, bloemkool, broccoli, spruitkool, sluitkool, spinazie, basilicum, peterselie, stamslabonen, voedererwten, vicia bonen, groengeoogste erwten, éénjarige sierplanten, sierbomen en sierheesters, bol- en knolgewassen, rhizomen en kerstsparren.

Erkenningsnummer:
9334P/B
Actieve stof:
clethodim 120 g/l
Formuleringstype:
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Eigenschappen:
• Wordt hoofdzakelijk opgenomen door de bladeren.
• Systemisch product, remt de ontwikkeling van het meristeem. Bij de doorlevende grassen (kweekgras) wordt de actieve stof opgenomen door de bladeren en via de sapstroom vervoerd naar de wortelstokken, waar ze de ontwikkeling van de jonge scheuten remt. Korte tijd na de toepassing stopt de groei van de grassen. Na 2 à 3 weken is het gras volledig afgestorven. Bij ongunstige weersomstandigheden kan de volledige werking pas na 4 weken waargenomen worden.
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Select® Prim is een gedeponeerd handelsmerk van Arysta Lifescience S.A.S.
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardappelen(open lucht) éénjarige grassen en graanopslag1 l/ha

60 d

Aardappelpootgoed(open lucht) éénjarige grassen en graanopslag1 l/ha 
Aardbeien** (productieveld en selectie- en vermeerderingsveld, open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

zie etiket

Aardbeien** (productieveld en selectie- en vermeerderingsveld, open lucht) kweekgras2 l/ha

zie etiket

Ajuinen** (drooggeoogst)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha
56 d
Ajuinen** (drooggeoogst)(open lucht) kweekgras2 l/ha
56 d
Asperges** (open lucht, productieveld) eenjarige grassen en straatgras1,5 l/ha 
Bloemkool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Bonen(groengeoogst, met peul, onder bescherming) éénjarige grassen en graanopslag1 l/ha

60 d

Bonen** (groengeoogst, met peul, open lucht) éénjarige grassen, straatgras en graanopslag1 l/ha

30 d

Broccoli** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Erwten** (groengeoogst, zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Erwten** (groengeoogst, met peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha

30 d

Kerstsparren(open lucht) éénjarige grassen2,5 l/ha 
Knoflook** (open lucht) eenjarige grassen, straatgras0,8 l/ha

56 d

Knoflook** (open lucht) kweekgras2 l/ha

56 d

Knolselder** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha
40 d
Knolselder** (open lucht) kweekgras2 l/ha
40 d
Koolraap** (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Koolraap** (open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Koolzaad

winterkoolzaad (open lucht) - éénjarige grassen, graanopslag

1 l/ha,
1 toepassing

120 d


Mierikswortel** (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Mierikswortel** (open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Pastinaak** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha
40 d
Pastinaak** (open lucht) kweekgras2 l/ha
40 d
Peterselie** (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Peterselie** (consumptiebladeren en/of stengels, open lucht) kweekgras1,5 l/ha 
Prei(open lucht) eenjarige grassen, straatgras1 l/ha 
Prei(open lucht) kweekgras2 l/ha 
Radijs** (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Radijs** (open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Rammenas** (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Rammenas** (open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Rapen** (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Rapen** (open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Rode biet** (kroten, open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,8 l/ha

40 d

Rode biet** (kroten, open lucht) kweekgras2 l/ha

40 d

Rode kool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Savooikool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Schorseneren(open lucht) éénjarige grassen, straatgras, kweekgras0,8 - 2 l/ha
zie etiket

zie etiket

Sierbomen** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Sierbomen** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras2 l/ha 
Sierheesters** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Sierheesters** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras2 l/ha 
Sierplanten** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Sierplanten** (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras2 l/ha 
Sjalotten** (open lucht) eenjarige grassen, straatgras0,8 l/ha

56 d

Sjalotten** (open lucht) kweekgras2 l/ha

56 d

Spinazieéénjarige grassen en graanopslag1 l/ha

 

Spitskool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Spruitkool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Suikerbieten(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist, graanopslag, raaigras, kweekgras0,5 - 2,5 l/ha
zie etiket

90 d

Viciabonen** (groengeoogst, zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Vlas** (open lucht) eenjarige grassen, straatgras1 l/ha

70 d

Voederbieten(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist, graanopslag, raaigras, kweekgras0,5 - 2,5 l/ha
zie etiket

90 d

Voedererwten(drooggeoogst)(open lucht) éénjarige grassen en graanopslag1 l/ha

60 d

Witloofwortelen** (open lucht) eenjarige grassen, straatgras1 l/ha

56 d

Witloofwortelen** (open lucht) kweekgras2 l/ha

56 d

Witte kool** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha 
Wortelen** (open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha
40 d
Wortelen** (open lucht) kweekgras2 l/ha
40 d
Wortelpeterselie** (consumptiewortelen)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras1 l/ha
40 d
Wortelpeterselie** (consumptiewortelen)(open lucht) kweekgras2 l/ha
40 d

** GEBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van Select Prim® in deze teelt(en) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Downloads

Etiket Select Prim
» Download (6 MB)
MSDS Select Prim
» Download (260 KB)
Copyright © Bayer AG