Centurion®

Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van onkruidgrassen in bieten, aardappelen, pootaardappelteelt, wortelen, pastinaak, knolselder, wortelpeterselie, schorseneren, uien, bloemkool, broccoli, spruitkool, sluitkool, spinazie, basilicum, peterselie, stamslabonen, voedererwten, vicia bonen, groengeoogste erwten, éénjarige sierplanten, sierbomen en sierheesters, bol- en knolgewassen en rhizomen.

Erkenningsnummer:
8246P/B
Actieve stof:
clethodim 240 g/l (25,5 % w/w)
Formuleringstype:
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Eigenschappen:
- Wordt hoofdzakelijk opgenomen door de bladeren.
- Systemisch product, remt de ontwikkeling van het meristeem. Bij de doorlevende grassen (kweekgras) wordt de actieve stof opgenomen door de bladeren en via de sapstroom vervoerd naar de wortelstokken, waar ze de ontwikkeling van de jonge scheuten remt. Korte tijd na de toepassing stopt de groei van de grassen. Na 2 à 3 weken is het gras volledig afgestorven. Bij ongunstige weersomstandigheden kan de volledige werking pas na 4 weken waargenomen worden.
Verpakking:
3 l (4 x 3 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Centurion® is een gedeponeerd handelsmerk van Arysta Life Science.
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardappelen

(open lucht) éénjarige grassen

0,3 - 0,4 l/ha

60 d

Aardappelen(open lucht) graanopslag0,5 l/ha

60 d

Aardappelpootgoed(open lucht) éénjarige grassen0,3 - 0,4 l/ha 
Aardappelpootgoed(open lucht) graanopslag0,5 l/ha 
Aardbeien(open lucht, productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,4 l/ha

zie etiket

Aardbeien(open lucht, productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) kweekgras1 l/ha

 zie etiket

Ajuinen(drooggeoogst)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha
56 d
Ajuinen(drooggeoogst)(open lucht) kweekgras1 l/ha

56 d

Asperges(productieveld, open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,75 l/ha 
Bloemkool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Bonen(groengeoogst met peul)(open lucht) éénjarige grassen, straatgras, graanopslag0,5 l/ha

30 d

Bonen(groengeoogst met peul)(open lucht) kweekgras1,5 l/ha

60 d

Broccoli(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Erwten(groengeoogst zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Erwten(groengeoogst met peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha

30 d

Knoflook(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

56 d

Knoflook(open lucht) kweekgras1 l/ha

56 d

Knolselder(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha
40 d
Knolselder(open lucht) kweekgrassen1 l/ha
40 d
Koolraap(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

40 d

Koolraap(open lucht) kweekgras1 l/ha

40 d

Mierikswortel(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

40 d

Mierikswortel(open lucht) kweekgras1 l/ha

40 d

Pastinaak(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha
40 d
Pastinaak(open lucht) kweekgras1 l/ha
40 d
Peterselie(consumptiebladeren, open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Peterselie(consumptiebladeren, open lucht) kweekgras0,75 l/ha 
Prei(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras, kweekgras0,5 - 1 l/ha
zie etiket
 
Radijs(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

40 d

Radijs(open lucht) kweekgras1 l/ha

40 d

Rammenas(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

40 d

Rammenas(open lucht) kweekgras1 l/ha

40 d

Rapen(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

40 d

Rapen(open lucht) kweekgras1 l/ha

40 d

Rode biet(open lucht, kroten) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,5 l/ha

40 d

Rode biet(open lucht, kroten) kweekgras1 l/ha

40 d

Rode kool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Savooikool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Schorseneren(open lucht) éénjarige grasachtige onkruiden, kweekgras, straatgras0,4 - 0,5 l/ha
zie etiket
zie etiket
Sierbomen(niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Sierbomen(niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras1 l/ha 
Sierheesters(niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Sierheesters(niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras1 l/ha 
Sierplanten(éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Sierplanten(éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras1 l/ha 
Sjalotten(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

56 d

Sjalotten(open lucht) kweekgras1 l/ha

56 d

Spinazie(open lucht) éénjarige grassen1 l/ha 
Spinazie(open lucht) kweekgras1,5 l/ha 
Spitskool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Spruitkool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Suikerbieten(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist0,3 - 0,4 l/ha
(ontw. onkr.)
0,15 l/ha
(jonge onkr.)

90 d

Suikerbieten(open lucht) graanopslag en raaigras0,5 l/ha

90 d

Suikerbieten(open lucht) kweekgras1,5 l/ha
(ontw. onkr.)
0,75 l/ha
(jonge onkr.)

90 d

Viciabonen(groengeoogst zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Vlas(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras0,5 l/ha

70 d

Voederbieten(open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist0,3 - 0,4 l/ha
(ontw. onkr.)
0,15 l/ha
(jonge onkr.)

90 d

Voederbieten(open lucht) graanopslag en raaigras0,5 l/ha

90 d

Voederbieten(open lucht) kweekgras1,5 l/ha
(ontw. onkr.)
0,75 l/ha
(jonge onkr.)

90 d

Voedererwten(open lucht) éénjarige grassen0,3 - 0,4 l/ha

60 d

Voedererwten(open lucht) graanopslag0,5 l/ha

60 d

Voedererwten(open lucht) kweekgras1,5 l/ha

60 d

Warmoes(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha 
Warmoes(open lucht) kweekgras1 l/ha 
Witloofwortelen(open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras0,5 l/ha

56 d

Witloofwortelen(open lucht) kweekgras1 l/ha

56 d

Witte kool(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha 
Wortelen(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha
40 d
Wortelen(open lucht) kweekgras1 l/ha
40 d
Wortelpeterselie(consumptie wortelen)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras0,5 l/ha
40 d
Wortelpeterselie(consumptie wortelen)(open lucht) kweekgras1 l/ha
40 d

Downloads

Etiket Centurion
» Download (5.4 MB)
MSDS Centurion
» Download (235 KB)
Copyright © Bayer AG