Agora®

Systemisch fungicide voor gebruik in suiker- en voederbieten en rode biet.

Erkenningsnummer:
10470 P/B
Actieve stof:
160 g/l cyproconazool
375 g/l trifloxystrobine
Formuleringstype:
Suspensie concentraat (SC)
Eigenschappen:
Agora combineert de unieke eigenschappen van 2 fungiciden:

- Cyproconazol behoort tot de triazolen en kenmerkt zich door zijn snelle opname door de bladeren en nadien een trage en regelmatige verspreiding in het gewas. Systemisch fungicide met een preventieve maar vooral curatieve en eradicante werking.

- Trifloxystrobin behoort tot de strobilurines. Door zijn unieke mesostemische eigenschappen wordt trifl oxystrobin gebonden aan de waslaag. Herverdeling treedt op na herbevochtiging en door dampwerking. Een deel van het product dringt door het plantenweefsel waardoor een translaminaire werking ontstaat. Trifloxystrobine heeft een sterke preventieve en langdurige werking op een breed spectrum van ziekten.
Verpakking:
3 l (4 x 3 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Agora® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Rode biet(open lucht) bladvlekkenziekte/cercospora, bladvlekkenziekte/ramularia, roest en echte meeldauw0,35 l/ha
21 d
Suikerbieten(open lucht) bladvlekkenziekte/cercospora, bladvlekkenziekte/ramularia, roest en echte meeldauw0,35 l/ha
21 d
Voederbieten(open lucht) bladvlekkenziekte/cercospora, bladvlekkenziekte/ramularia, roest en echte meeldauw0,35 l/ha
21 d
Copyright © Bayer AG