Auxo®

Selectief na-opkomst herbicide in mais ter bestrijding van éénjarige grassen en éénjarige dicotyle onkruiden.

Erkenningsnummer:
10306P/B
Actieve stof:
tembotrione 50 g/l
bromoxynil 180 g/l
isoxadifen-ethyl 25 g/l (safener)
Formuleringstype:
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Eigenschappen:
Tembotrione behoort tot de chemische familie van de triketonen. Deze actieve stof wordt hoofdzakelijk via het blad van de onkruiden opgenomen maar heeft ook een werking via de wortels. Tembotrione werkt via inhibitie van de carotenoïd-synthese met als gevolg een verkleuring van de onkruiden, waarna deze afsterven.
Bromoxynil behoort tot de chemische familie van de benzonitrilies. Deze actieve stof heeft een contactwerking. Na het binnendringen via de bladeren van de onkruiden, veroorzaakt deze een blokkade van de fotosynthese.
Isoxadifen-ethyl is een beschermstof (safener) die de veiligheid voor de behandelde maïs verzekert door ervoor te zorgen dat de actieve stof in de maïs snel wordt afgebroken.
Auxo wordt vooral opgenomen via de bladeren van de onkruiden. De behandelde gevoelige onkruiden verbleken binnen 3 à 4 dagen na toepassing, waarna ze geleidelijk zullen verdwijnen.
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Auxo® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Maïs(behalve suikermaïs)(open lucht) éénjarige grassen & éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.1 x 1,5 l/ha of 2 x 0,75 l/ha
Copyright © Bayer AG