woensdag, 8 mei 2019

Hang vanaf eind deze week de Decis Trap Cerasi op!

Vanaf dit seizoen kunnen we beroep doen op Decis Trap Cerasi, een nieuw, innovatief product om de kersenvlieg te gaan bestrijden.

Decis Trap Cerasi is een gele val met een nieuwe specifieke lokstof die er in slaagt om de kersenvliegen weg te vangen. Wanneer ze uit de val willen ontsnappen, vliegen ze naar het licht waardoor ze in aanraking komen met de binnenkant van het deksel dat gecoat is met de actieve stof van Decis (deltamethrin). Op die manier worden de volwassen vliegen afgedood. In het spuitschema voor de midden- en late variëteiten kunnen we door het gebruik van deze val 1 of 2 bespuitingen tegen kersenvlieg laten wegvallen.

ADVIES bestrijding kersenvlieg

Hang vanaf eind deze week de Decis Trap Cerasi op een hoogte van 1,8 tot 2 meter onder beschuttend bladerdek in het zuidelijk gericht gedeelte van de bomen. Voer op de midden tot late variëteiten nog 1 bespuiting uit met Calypso of Movento 100 SC op de piekvlucht.

Decis Trap Cerasi

///   Erkend tegen kersenvlieg
///   Uithangen aan het begin van de eerste vlucht
///   100 vallen per ha
///   1 volledig seizoen bruikbaar, nadien recycleren via Agrirecover

Voordelen van Decis Trap Cerasi

///   Duurzame bescherming tegen de kersenvlieg gedurende het hele seizoen
///   Minder correctiebehandelingen nodig
///   Specifieke lokstof voor kersenvlieg, geen invloed op nuttige insecten en bestuivers
///   Geen residu
///   Er komt geen actieve stof in het milieu terecht
///   Geen blootstelling voor de gebruiker
///   Consistente werking, onafhankelijk van de weersomstandigheden

Copyright © Bayer AG