dinsdag, 16 april 2019

Neusrot en ziektebestrijding tijdens de afbloei in peer

Ook in 2019 hebben we geen zorgeloze bloei. De neerslag van vorige week en de lage nachttemperaturen van de laatste dagen verhogen het infectiegevaar van neusrotschimmels.

Neusrot wordt veroorzaakt door een complex van schimmels (Fusarium, Stemphylium, Alternaria en Nectria) en moet daarom bestreden worden met een product dat op al deze schimmels inwerkt. De twee actieve stoffen van Luna® Experience, tebuconazole en fluopyram, hebben beide een synergistische werking op deze schimmels.

Een efficiënte Stemphylium (zwartvruchtrot) strategie start met een sterk middel na de bloei. Proeven van afgelopen jaren laten zien dat Luna Experience eveneens zeer sterk is op Stemphylium.

Na de bloei moeten de bomen op korte tijd heel veel “inspanningen” leveren om kwaliteitsperen te produceren. Deze “inspanningen” leiden tot stress waarbij Stemphylium sneller infecteert. Aliette na de bloei verhoogt de weerbaarheid van de bomen en vermindert de Stemphylium infecties.

Daarnaast zorgt een blok van Aliette toepassingen na de bloei voor de preventieve bestrijding van dode bot en meer en kwalitatievere rozetbladeren die vruchtzetting bevorderen. Deze rozetbladeren zijn DE basis voor dikke peren! Aliette versterkt de bloembot voor volgend jaar en beperkt de schade van vorst, hagel en bacterievuur.

ADVIES

Combineer 0,75 l/ha Luna Experience met Phytocap op het einde van de bloei. Vervolg deze behandeling met een blok van 3 Aliette bespuitingen (3,75 kg/ha) met een interval van 10 dagen.

Als men na hagel met Aliette aan de slag gaat, dan moet het interval tussen de toepassingen verkort worden tot 7 dagen. Dan geldt: 1 x Aliette 3,75 kg/ha standaardboomgaard + 2 x Aliette 2,5 kg/ha standaardboomgaard.Copyright © Bayer AG