maandag, 1 april 2019

Draag zorg voor het aardappelpootgoed

Pootgoed is een groot deel van de investering in de aardappelteelt

Pootgoed is een groot deel van de investering voor de aardappelteelt en bovendien vormt het ook de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit.

Enkele aandachtspunten:

CONTROLEER BIJ AANKOMST
Controleer of het pootgoed voldoet aan de kwaliteitsnormen (o.a. lakschurft, zilverschurft, droogrot, natrot, …).

HOU REKENING MET PLANTDATUM
Laat het pootgoed leveren in functie van de voorziene plantdatum of van de geschikte bewaring op het bedrijf.
Ideaal is dat bij het planten de poters wit gepunt te zijn, dus niet slapend maar ook niet versleten en afgekiemd.

OPGELET MET BEWARING EN CIPC
Bewaar pootgoed niet op plaatsen waar ooit CIPC in consumptieaardappelen werd toegepast.

PLANTOMSTANDIGHEDEN
Vooral onder ongunstige groeiomstandigheden (koud en natte bodem) is er het risico, dat de periode tussen planten en opkomst zeer lang wordt. Daardoor hebben ziekten zoals Fusarium, Rhizoctonia e.a. meer kans om poter en kiemen aan te tasten, wat leidt tot een dunnere stand.
Uiteraard hebt u de weersomstandigheden niet in de hand, neem daarom geen risico en behandel uw pootgoed.

Copyright © Bayer AG