woensdag, 10 april 2019

Aardappel(opslag) en groenten komen frequenter voor in de rotaties

Dit brengt meer bodemmoeheid met zich mee.

De bodem is een echt kapitaal en de aardappelteelt die erin wordt geplant, is kostbaar.
Bodemmoeheid veroorzaakt door aaltjes, kan teweeggebracht worden door verschillende soorten aaltjes zoals de 2 soorten aardappelcystenaaltjes maar ook door vrijlevende aaltjes die de wortels kunnen aantasten of door wortelknobbelaaltjes.
 
In geval van hevigere bodemmoeheid, hebben we te maken met zichtbare symptomen in het gewas ( gebrekkige ontwikkeling) op grote delen van het perceel of op zogenaamde valplekken. Hierbij heeft men al snel opbrengstverliezen tot meer dan 50 %.
Door de kortere rotaties, meer aardappelopslag en meer groenten in de rotaties zijn er al heel veel percelen waar we met bodemmoeheid te kampen hebben.  Op het eerste zicht zien we niets aan het gewas. Toch kunnen hier geen topopbrengsten meer gehaald worden, maar ook zelden bovengemiddelden. Meestal zitten de opbrengsten op die percelen zelfs onder het gemiddelde.
Op al deze percelen is het hoog tijd om het bodemkapitaal te helpen beschermen tegen bodemmoeheid, voor het te laat is.

Met Velum Prime is hier nu een extra troef beschikbaar om het bodemkapitaal te helpen beschermen.

Copyright © Bayer AG