donderdag, 11 april 2019

Opvolgen en beschermen tegen bodemmoeheid

Percelen waar men geen goede opbrengsten meer haalt, moet men opvolgen en beschermen tegen bodemmoeheid.

Dit kan men het best doen door een geïntegreerde aanpak.
 

1) Werken met variëteiten die resistent zijn : dit is resistentie tegen één soort of tegen één type nematoden. Het probleem hiermee is dat die variëteiten natuurlijk eigenschappen moeten hebben geschikt voor of gewild door de markt of het beoogde afzetkanaal. Bovendien helpt die resistentie niet bij de aanwezigheid van een andere soort nematode. Vb. Fontane is niet resistent tegen het witte aardappelcystenaaltje en niet tegen vrijlevende of wortelknobbelaaltjes.

2) De rotaties langer maken : hier vormen de rentabiliteit van sommige teelten en het beperkte Belgische areaal de uitdagingen. Men moet ook opletten geen aardappelopslag te hebben en geen andere waardplanten van de nematoden te telen. Vele groententeelten en zelfs maïs en tarwe zijn waardplanten voor vrijlevende en wortelknobbelaaltjes.

3) Bedrijfshygiëne : door het zorgvuldig verwijderen van grond van machines zal het verslepen van de aardappelmoeheid naar andere percelen kunnen verminderen. Ook  de volgende maatregelen kunnen binnen de ruimere “bedrijfshygiëne” geplaatst worden: vermijden van bodemcompactie door zware machines omdat compactie het gewas meer of sneller laat lijden onder de bodemmoeheid, geen aarde gebruiken afkomstig van het sorteren om aardappelvelden op te hogen, het bestrijden van aardappelopslag in andere teelten en het telen van een te vernietigen vanggewas of speciale groenbemesters.

4) De inzet van gewasbeschermingsmiddelen : met Velum Prime is nu een extra troef beschikbaar om met een modern en  uniek product het kapitaal van en in de bodem te helpen beschermen tegen bodemmoeheid.

Deze nieuwe troef is erkend in aardappelen en in wortelen tegen aaltjes. Velum Prime is heel gebruiksvriendelijk, het kan volvelds gespoten worden en ingewerkt tijdens de plant-of zaaigang. Dit betekent dus dat iedere teler dit product eenvoudig en snel kan gebruiken.

 

Copyright © Bayer AG