woensdag, 27 maart 2019

Gebruiksvriendelijke pootgoedontsmetting in aardappelen

Optimale formuleringen bij aardappelpootgoedontsmetting

Kies voor optimale formuleringen bij aardappelpootgoedontsmetting.


EMESTO® Prime DS is makkelijk te verdelen over het pootgoed


• Al het product blijft waar het moet zijn dankzij de sterke aanhechting aan het pootgoed, veel minder stof

• Kan goed toegepast worden met poederdoseerapparaat

 


 

EMESTO® Prime FS en EMESTO® Silver


Toepassing via schijfvernevelaar of spuitdoppen op rollentafel of rollen van de stortbak

Om de bedekking te optimaliseren in functie van het gebruikte materieel, kunnen deze producten, indien nodig, aangevuld worden met water, ideaal tot minder dan of gelijk aan 1 l; maximaal tot 2 l spuitvloeistof per ton aardappelen

• Vermijd condensatie veroorzaakt door temperatuursverschillen (zorg dat de temperatuur van de omgeving dicht bij die van het pootgoed is en dat de luchtvochtigheid laag is) en na de behandeling zorgen voor een snelle droging (zeker indien het volume spuitvloeistof groter is dan 1 l/ton).

   

 

   

Copyright © Bayer AG