dinsdag, 10 juli 2018

Educatief bijencentrum geopend op de Bayer ForwardFarm

In het kader van de “Week van de bij”, organiseerden we op 28 mei het “Landbouwers houden van bijen” evenement op de Bayer Forward Farm.
Bijen en andere bestuivers spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit van planten en in de landbouw. Op haar beurt biedt de boerderij een goed leefgebied voor zowel honingbijen als wilde bijen.

Het evenement was de perfecte gelegenheid om het educatief bijencentrum te openen op de boerderij, waar bezoekers kunnen ontdekken waarom landbouw en bijen elkaar nodig hebben. De familie Peeters en Bayer werken samen met het Vlaams-Brabants Verbond (een overkoepelende organisatie van imkers in Vlaams-Brabant) en met de imkervereniging Krainer Bieënvrienden. Het centrum zal niet enkel nieuwe imkers opleiden door middel van een praktische opleiding in goede bijenteeltpraktijken, maar zal ook landbouwers opleiden om bijen en andere bestuivers te beschermen en/of te ondersteunen.

De aanwezigen van het evenement – waaronder landbouwers, imkers, onderzoeksinstituten, en lokale politici – kregen meer informatie over de Bayer Forward Farm en de bijenactiviteiten, het Bee Care Programma, goeie bijenteeltpraktijken, de gezondheid van honingbijen en het belang van wilde bijen in de fruitboomgaarden. Het evenement leverde geanimeerde discussies op, die ook in het zonnige veld werden verder gezet. De deelnemers kregen van de experten informatie over de uitdagingen waarmee de imkers geconfronteerd worden, de voordelen en uitdagingen rond ecologische maatregelen, het stimuleren van bestuiving en de bijenveiligheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Het was een gevarieerde ochtend die aantoonde dat door kennis te delen, met elkaar te praten en de krachten te bundelen, we echt een verschil kunnen maken als het gaat om de bescherming van bestuivers. Het is in het belang van alle bijen dat ze het goed doen – en niet in de laatste plaats voor de landbouwgemeenschap!

Bekijk hier de reportage van PlattelandsTv:

Copyright © Bayer AG