vrijdag, 13 april 2018

Tevredenheid over onkruidbestrijding?

Uit de resultaten van de enquête in het najaar van 2017 blijkt dat de keuze van het schema zeer belangrijk is.
Grafiek aantal aardappeltelers
De enquête in het najaar van 2017 werd gehouden bij meer dan 300 aardappeltelers en hieruit blijkt dat de basistandem van Artist + Challenge jaar na jaar onontbeerlijk is voor een goed resultaat.

Tevredenheid over de basistandem Artist + Challenge: 98 %
  • slechts 4 ontevreden op 215 gebruikers
Tevredenheid over combinaties van andere producten: 72 %
  • 26 van de 95 gebruikers ontevreden
Grafiek aantal aardappeltelers
Copyright © Bayer AG