dinsdag, 20 juni 2017

PolyVar® Yellow – Bayer’s nieuwe bijdrage tot een duurzame bestrijding van Varroa

Een van de belangrijkste oorzaken voor het verlies van bijenkolonies op het einde van de zomer en tijdens de herfst is de mijt Varroa destructor. De Animal Health afdeling van Bayer brengt vanaf midden juli een innovatief diergeneesmiddel in de handel tegen de varroamijt: PolyVar® Yellow.
Elk jaar worden talloze bijenkolonies het slachtoffer van de varroamijt (Varroa destructor). Deze mijten, die vanuit Azië het westen hebben bereikt, worden aanzien als de grootste bedreiging voor de westerse honingbij Apis mellifera. Enerzijds voeden deze mijten zich met de hemolymfe van de bijen en dragen daarbij virusziekten over en anderzijds vermenigvuldigen ze zich heel sterk in de broedcellen van de bijen, waardoor vroeg of laat de bijenkolonie uitsterft als er geen maatregelen worden genomen. De bedreiging is het grootst op het einde van de zomer en tijdens de herfst, omdat het aantal bijen in de kast dan daalt terwijl de besmetting door mijten net stijgt. Vaak worden er duizenden mijten aangetroffen in één enkele kast.

Naast organische zuren en essentiële oliën gebruiken imkers ook producten op basis van synthetische acariciden. Deze werkzame stoffen doden selectief de mijten zonder de bijen aan te tasten. Maar ondanks een waaier aan producten en methoden blijven de verliezen van bijenkolonies bestaan omdat geen enkel product een allesomvattende lange termijn oplossing biedt. Daardoor kan de imker niet vertrouwen op één enkel type behandeling en moet hij de mogelijke mijtenbesmetting zelfs na de behandeling blijven opvolgen, waarbij zijn behandelstrategie zo nodig moet bijgestuurd worden. Onderzoekers spreken daarom van een geïntegreerde varroabestrijding.

Onderzoekers van Bayer en van de Universiteit van Halle in Duitsland hebben een nieuwe bouwsteen ontwikkeld in deze geïntegreerde varroabestrijding: PolyVar® Yellow. Het gaat om een plastic strip met daarin de werkzame stof die aan de ingang van de bijenkast wordt aangebracht als een ingangspoort. De strip bevat gaten waar de bijen doorheen kruipen om de bijenkast in en uit te kunnen vliegen. “Daarbij krijgt de honingbij enkele nanogrammen van de werkzame stof flumethrine, een synthetisch pyrethroïde, op zich en geeft dit door naar de andere bijen en zo naar de mijten,” zo legt dierenarts Klemens Krieger, parasitoloog bij Bayer, het werkingsmechanisme uit. “Tot vier maanden lang wordt de nieuwe werkzame stof gecontroleerd vrijgegeven uit de polymeermatrix van de strip. Deze geringe dosis is voldoende om de mijten te doden op de bijen en in de kast, maar vormt geen gevaar voor de bijen zelf,” zegt Krieger. “En er worden geen residuen in honing vastgesteld.”

 


Onderzoekers van de Duitse universiteiten van Stuttgart Hohenheim en Halle hebben aangetoond dat vooral op het einde van de zomer, wanneer er onvoldoende nectar beschikbaar is, de mijten vaak overgedragen worden naar andere bijenkolonies, vooral in gebieden waar veel bijenkasten staan. “In verschillende gevallen hebben we een insleep gedocumenteerd van meer dan 1.000 mijten in één enkele bijenkolonie in slechts drie dagen,” melden Prof. Nikolaus Koeniger en Dr. Gudrun Koeniger. En juist dat feit leidde tot het idee van een Varroa ingangspoort”.

Een gerichte varroabestrijding aan de ingang van de bijenkast voorkomt niet alleen insleep van nieuw aangekomen mijten, maar ook de bestaande mijten in de bijenkast worden aangepakt wanneer ze zich vasthechten aan de werksters die doorheen de PolyVar® Yellow strip vliegen tijdens hun normale regelmatige reinigingsvluchten. In verschillende laboratorium- en praktijkproeven hebben de onderzoekers de samenstelling en de vorm van de strip samen met Bayer onderzoekers verbeterd en de veiligheid en doeltreffendheid onder praktijkomstandigheden aangetoond. Deze onderzoeken vonden plaats in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

PolyVar® Yellow wordt meteen na de honingoogst en het slingeren aangebracht om te waken over een gezonde ontwikkeling van de bijen. De behandeling moet voortduren tot het einde van de vliegactiviteit, tussen negen weken en vier maanden. Dit voorkomt herbesmetting door vreemde bijen van andere, onbehandelde bijenkolonies. Om de ontwikkeling van resistentie tegen pyrethroïden te voorkomen, mag PolyVar® Yellow niet gedurende opeenvolgende jaren ingezet worden. Er moet afgewisseld worden met andere producten met een ander werkingsmechanisme.

PolyVar® Yellow is zonder voorschrift bij dierenarts en apotheker (CNK code 3582-277) beschikbaar vanaf medio juli.

Meer info op www.livestock.bayer.be en www.beecare.bayer.com
Copyright © Bayer AG