vrijdag, 2 juni 2017

Witziekte en nuttigen in aardbeien.

Witziekte kan nu in de aardbeiteelt zorgen voor serieuze problemen. Door verschillende middelen af te wisselen wordt witziekte het meest efficiënt aangepakt.
Luna Sensation is sinds september 2016 erkend en zeer welkom om witziekte tegen te gaan.
Luna Sensation: wat, waar en wanneer in aardbei? 
BELANGRIJK: Houd rekening met volgende voorwaarden:
- Behandel ’s avonds (zeker wanneer het overdag warm wordt)
- Behandel Luna Sensation alleen
- Gebruik min. 400L water/ha 

Luna Sensation en de nuttigen?

Luna Sensation bevat 2 actieve stoffen. Vooraleer een middel op de markt kan komen, wordt dit onderworpen aan strenge toxiciteits-proeven op verschillende nuttige insecten.
Hierbij een tabel die de selectiviteit van Luna illustreert op een aantal belangrijke nuttigen in de aardbeiteelt.
Deze tabel geeft de indeling weer bij 1 en 3 behandelingen van het middel (in praktijk mag het 2x ingezet worden gedurende 12 maanden)


 Uit deze tabel kunnen we afleiden dat de inzet van Luna Sensation geen ongunstig effect heeft op de belangrijkste nuttigen die uitgezet zijn in het aardbeiperceel.
 
Ter informatie: een IOBC-classificatie geeft een cijfer/klasse weer dat het % afdoding van het betreffende product van het nuttig insect weergeeft. Op basis van verschillende proeven worden deze cijfers aan het middel toegekend.
Klasse 1: 0-25%
Klasse 2: 25-50%
Klasse 3: 50-75%
Klasse 4: 75-100% 
 Phytoseiulus Persimilis  
Copyright © Bayer AG