vrijdag, 2 juni 2017

Pak kersenvlieg slim aan met Movento en Calypso!

Houd vanaf de eerste kleuromslag (van groen naar geel) de vluchten van de kersenvlieg in de gaten. Vanaf begin van deze vluchten moet er ongeveer een week later gestart worden met Movento. Vervolg met een toepassing van Calypso.
Houd er rekening mee dat niet alle rassen op hetzelfde moment geplukt worden, maar deze dikwijls wel samen behandeld worden. Zorg ervoor dat de teelt tot op het einde beschermd blijft tegen de kersenvlieg!


Klik hier voor meer informatie over Movento.
Klik hier voor meer informatie over Calypso.

Copyright © Bayer AG