woensdag, 3 mei 2017

Valse meeldauw in spinazie: hoe waarnemen?

Na een vlotte start van de zaaicampagne lentespinazie einde maart, heeft de teelt kunnen profiteren van gunstige groeiomstandigheden. De warme bodemtemperaturen (10-15 °C) hebben niet alleen voor een vlotte kieming gezorgd, maar ook voor een dichte gewasstand met weinig verlies van planten.
Met reeds 6 tot 8 bladeren zijn de vroeg gezaaide percelen dichtgegroeid en kan men de grond enkel nog in de spuitsporen waarnemen. Deze dichte gewasstand in combinatie met de huidige weersomstandigheden (lichte neerslag – normale T°C) roept op tot waakzaamheid in de teelt.

Valse meeldauw of Perenospora farinosa is een ziekte die op korte tijd grote delen van het blad kan aantasten, waardoor kwaliteit en oogst in het gedrang komen. Belangrijk is deze ziekte tijdig waar te nemen; immers is het onmogelijk een ziek blad terug gezond te maken!

Valse meeldauw kan je herkennen aan de volgende symptomen:
  • bovenaan het blad onregelmatige (geel)verkleuringen
  • nadien onderaan het blad grijze sporen die er pleksgewijs terug te vinden zijn.

Opgelet: bepaalde herbiciden kunnen in spinazie een gelijkaardige verkleuring veroorzaken. Overleg daarom altijd met uw voorlichter alvorens te behandelen.


Foto: verkleuring van het blad ten gevolge van een infectie door valse meeldauw.


Foto: sporen onderaan het blad van valse meeldauw

Bij aanwezigheid van valse meeldauw, kan best worden overgegaan naar een behandeling met InFinito. InFinito zorgt er niet alleen voor dat sporen niet in staat zijn te kiemen, ook de aanwezige infectie wordt stopgezet.

 

Opgelet: bepaalde afnemers exporteren naar bestemmingen waar de residu’s van InFinito niet zijn toegelaten op bladspinazie. Overleg daarom altijd met uw voorlichter alvorens te behandelen.

Copyright © Bayer AG