Globale voedselveiligheid veiligstellen:
nu en in de toekomst

Bij Bayer zijn we er heilig van overtuigd dat duurzame landbouw de enige manier is om de huidige en toekomstige landbouwuitdagingen te overwinnen om de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking te garanderen.
De kerncompetentie van Bayer CropScience bestaat uit het ontwikkelen van geïntegreerde gewasoplossingen die streven naar een duurzame verbetering van de productiviteit en kwaliteit van uw gewassen. We geloven dat geïntegreerde gewasoplossingen, bestaande uit kwalitatief hoogwaardige zaden, chemische en biologische gewasbeschermingsproducten, diensten op maat, beheersmaatregelen en partnerships, de belangrijkste onderdelen zijn van duurzame landbouw - vandaag en in de toekomst.

Geïntegreerde gewasoplossingen

De ForwardFarm Hof ten Bosch in Huldenberg gebruikt hoogwaardige zaden en zowel chemische als biologische gewasbeschermingsproducten om hun opbrengsten en de kwaliteit van hun producten te beschermen. Wij ondersteunen die oplossingen met diensten op maat gaande van agronomische ondersteuning, demonstraties en diagnose- en voorspellingstools tot documentatie. Door geïntegreerde gewasoplossingen aan te bieden, streven we naar duurzame landbouw.

Proactief beheer

De lat hoger leggen op het vlak van het veilig behandelen en toedienen van gewasbeschermingsproducten is essentieel voor het garanderen van de productintegriteit voor zaden en gewasbeschermingsproducten, en om de gezondheid van mens en milieu te beschermen. Om de veiligheid van onze producten te garanderen, hebben we een globaal beleid inzake productbeheer opgesteld dat de volledige levenscyclus van een product dekt. We nodigen dan ook alle landbouwers over de hele wereld uit om onze opleidingen bij te wonen. En natuurlijk is onze ForwardFarm in België een levend voorbeeld van productbeheer in de praktijk.

Partnerships

Win-win partnerships die alle spelers in de waardeketen verenigen, helpen om de mogelijkheden tot samenwerking in de moderne, duurzame landbouw ten volle te benutten.

Copyright © Bayer AG