Contans® WG

Fungicide te gebruiken als bodembehandeling en voor de bespuiting van witloofwortels ter bestrijding van de scleroten van Sclerotinia.

Erkenningsnummer:
9389P/B
Actieve stof:
op basis van 1 x 1012 actieve Coniothyrium minitans sporen/kg
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Eigenschappen:
CONTANS®WG is een product van biologische oorsprong specifiek toegepast ter bestrijding van Sclerotinia. CONTANS®WG bevat de sporen van Coniothyrium minitans (stam CON/M/91-08), een schimmel die de scleroten parasiteert van bepaalde Sclerotinia-soorten zoals Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia trifoliorum. Het parasiteren van de scleroten gebeurt na contact met de sporen van Coniothyrium minitans.
Eenmaal geparasiteerd worden deze scleroten in enkele maanden afgedood. Hierdoor vermindert de infectiedruk en de kans op aantasting door deze ziekte. Daarnaast heeft CONTANS®WG ook een directe werking op de myceliumontwikkeling van Sclerotinia.
Verpakking:
4 kg - 12 kg
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Contans® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
BonenSclerotiënrot2 - 4 kg/ha
zie etiket
Witloofwortelen(bewaring) Sclerotiënrot50 g / 10-20 l water per 1000 kg wortels
WortelenSclerotiënrot2 - 4 kg/ha
zie etiket

Downloads

Etiket Contans WG
» Download (195 KB)
MSDS Contans WG
» Download (299 KB)
Copyright © Bayer AG